A fost publicat Raportul “România Durabilă” – Orizont 2030  

A fost publicat Raportul “România Durabilă” – Orizont 2030  

Institutul Național de Statistică anunță publicarea raportului “România Durabilă” – Indicatori naționali pentru dezvoltare durabilă – Orizont 2030, elaborat în cadrul unui proiect privind dezvoltarea cadrului strategic și instituțional pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă a României – 2030 (SNDDR 2030)  utilizând cele mai recente date disponibile.

Lucrarea se constituie întrun important instrument de lucru pentru Departamentul de Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României, coordonatorul întregii SNDDR 2030, și pentru toate instituțiile și organismele cu atribuții în procesul de modernizare sustenabilă a României.

Prin 291 de indicatori și 243 de indicatori unici asociați celor 104 ținte necesar de atins în parcursul spre îndeplinirea obiectivelor, lucrarea arată, de o manieră pe cât de documentată (valori și grafice), pe atât de sugestivă (semafoare în cele trei culori ale marcajului rutier) progresele realizate, stadiul atins, domeniile spre care trebuie direcționate, cu intensitate sporită, eforturile.

România Durabilă, o Românie fără sărăcie, fără inegalități, o Românie prosperă, curată, atentă la schimbările climatice, o Românie sănătoasă și educată, la nivel național și la cel al fiecăreia dintre comunitățile sale, o Românie a dezvoltării inovatoare și a justiției, este un deziderat pentru care fiecare pagină a lucrării oferă un consistent suport de date și informații spre a deveni realitate.

Raportul este disponibil, începând de astăzi, 18 mai 2023, pe site-ul Institutului Național de Statistică, la adresa de e-mail: www.insse.ro, https://insse.ro/cms/files/POCA/Raport-INDD-Orizont2030-27042023.pdf .

infoadministrator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *