AFM  a închis un depozit de deșeuri periculoase din județul Bacău

AFM  a închis un depozit de deșeuri periculoase din județul Bacău

Administrația Fondului pentru Mediu a semnat contractul pentru actualizarea Studiului de fezabilitate, a serviciilor de proiectare, a documentațiilor de atribuire și asistență tehnică pe durata execuției lucrărilor pentru proiectul Închidere și reabilitare depozit de deșeuri industriale periculoase de fosfogips Sofert Bacău. 

România are obligația de închidere a depozitului de deșeuri industriale periculoase din județul Bacău, în vederea conformării cu prevederile acquis-ului european şi cu angajamentele asumate pentru sectorul de mediu. 

Pentru realizarea investiției de închidere a depozitului de deșeuri industriale neconforme a fost necesară, în prealabil, trecerea terenului aferent în proprietatea statului și în administrarea Administrației Fondului pentru Mediu.

 ”Problematica depozitelor de deșeuri este, într-adevăr, o mare provocare pentru țara noastră, iar instituțiile europene ne urmăresc îndeaproape progresele privind închiderea acestora.

Este important ca România să se alinieze politicii de mediu a Uniunii Europene, pentru a evita instituirea de sancțiuni ce ar putea fi dispuse împotriva statului român și, totodată pentru a reduce, pe cât posibil, efectele negative ale depozitării deşeurilor asupra sănătăţii umane şi asupra mediului.”, a declarat președintele Administrației Fondului pentru Mediu, Laurențiu Adrian Neculaescu. 

Termenul estimat pentru închiderea depozitului este anul 2027. Soluţia de reabilitare a depozitului de fosfogips are ca obiectiv principal reducerea mobilităţii contaminanţilor existenţi pe amplasament pentru a proteja situl în vederea încadrării acestuia în peisajul natural, cu protecţia factorilor de mediu, apă, aer, sol şi subsol.

Pe suprafaţa acestui sit ecologizat nu se va desfăşura în viitor nicio activitate, perimetrul haldei urmând a fi îngrădit şi pus sub observaţie pe o perioadă de 30 de ani.

infoadministrator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *