C.E. solicită României să își finalizeze revizuirea planurilor privind gestionarea apei

C.E. solicită României să își finalizeze revizuirea planurilor privind gestionarea apei

Comisia Europeană a decis să inițieze o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere României, pentru că nu și-a finalizat revizuirea planurilor de management al bazinelor hidrografice conform obligațiilor ce le revin în temeiul Directivei-cadru privind apa (Directiva 2000/60/CE) și/sau a planurilor de gestionare al riscului de inundații conform cerințelor din Directiva privind inundațiile (Directiva 2007/60/CE).

Alături de țara noastră au fost transmise notificări și dar și Belgiei, Bulgariei, Croației, Ciprului, Danemarcei, Greciei, Irlandei, Lituaniei, Luxemburgului, Maltei, Poloniei, Portugaliei, Slovaciei, Sloveniei și Spaniei.

Ambele directive impun statelor membre să își actualizeze planurile de gestionare privind bazinele hidrografice și, respectiv, riscul de inundații și să raporteze o dată la șase ani. Planurile de management al bazinelor hidrografice includ un program de măsuri care sunt esențiale pentru a asigura o stare bună a tuturor corpurilor de apă, astfel cum se prevede în directivă.

Planurile de gestionare a riscului de inundații sunt elaborate pe baza hărților care prezintă potențialele consecințe negative asociate scenariilor de inundații.

Gestionarea durabilă a apei este un element central al Pactului verde european. Următoarele state membre nu și-au îndeplinit obligațiile care le revin în temeiul uneia sau al ambelor directive:

Prin urmare, Comisia trimite o scrisoare de punere în întârziere acestor 16 state membre, care au acum la dispoziție două luni pentru a răspunde și a remedia deficiențele semnalate. În absența unui răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să emită un aviz motivat.

Context

Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană („Comisia”) urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE.

Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Etapele procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

Pentru mai multe detalii referitoare la toate deciziile luate, vă rugăm să consultați registrul deciziilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor.

infoadministrator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *