Executivul a aprobat Hotărârea privind Programul Național de Control al Poluării Atmosferice

Executivul a aprobat Hotărârea privind Programul Național de Control al Poluării Atmosferice

Executivul informează că a aprobat, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, proiectul de HG pentru aprobarea Programului Național de Control al Poluării Atmosferice (PNCPA). Prin aprobarea acestrui act normativ, se creează condițiile pentru clasarea procedurii de infringement declanșată de Comisia Europeană pe această speță și aflată în prezent pe rolul Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Totodată, se îndeplinește o condiționalitate din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru proiectele din sectoarele transporturi, energie, agricultură și pentru alte proiecte incluse în componenta Valul Renovării din PNRR.

Directiva (UE) 2016/2284 privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici (Directiva NEC) stabilește pentru România și pentru fiecare Stat Membru, angajamentele de reducere a emisiilor de anumiți poluanți atmosferici  (dioxid de sulf –SO2, oxizi de azot- NOx, amoniac- NH3, compuși organici volatili nemetanici – COVnm și particule fine în suspensie- PM2,5), care afectează sănatatea umană și mediul, având ca ani țintă anul 2020 și respectiv anul 2030.

„Acest Program Național de Control al Poluării Atmosferice este un pas extrem de important către soluționarea problemelor de mediu cu care se confruntă țara noastră și un demers susținut pentru clasarea procedurii de infringement din domeniul calității aerului. Ii felicit pe toți colegii care au lucrat și au contribuit la atingerea acestui obiectiv. 

Respectarea de către România a angajamentelor de reducere a emisiilor constituie un obiectiv ambițios, în special în ceea ce privește reducerea emisiilor de PM2,5, NOx și COVnm care au ca sursă principală încălzirea în sectorul rezidențial și traficul din marile aglomerări urbane.

Prin aprobarea acestui plan ne îndeplinim obligațiile asumate la nivel european și putem acționa mult mai eficient pentru îmbunătățirea calității aerului”, a declarat ministrul mediului, apelor și pădurilor, Barna Tánczos.

Totodată, în scopul îndeplinirii cerințelor de reducere a emisiilor și de a contribui în mod eficient la realizarea obiectivelor Uniunii Europene privind calitatea aerului, Directiva NEC a instituit obligația ca Statele Membre să elaboreze, să adopte, și să pună în aplicare un Program Național de Control al Poluării Atmosferice (PNCPA), având ca termen de raportare la Comisia Europeană, data de 1 aprilie 2019.

Conform cerințelor minime prevăzute în Directiva NEC, PNCPA trebuie să stabilească prioritățile de politică privind calitatea aerului, în corelare cu prioritățile de politică, planurile și programele stabilite în alte domenii de politică relevante, prin identificarea/adoptarea și implementarea măsurilor de reducere a emisiilor de poluanți atmosferici aplicabile tuturor sectoarelor de activitate relevante care constituie surse de emisii de poluanți atmosferici cum ar fi: agricultura, energia, industria, transportul rutier, încălzirea rezidențială, utilizarea motoarelor cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră și utilizarea solvenților, etc.

În cadrul acestui proiect de act normativ privind aprobarea PNCPA, sunt prezentate detaliile privind politicile și măsurile individuale sau pachetele de politici și măsuri selectate pentru adoptare, autoritățile competente responsabile și indicatorii pentru monitorizarea progreselor și de asemenea estimări de costuri și beneficii aferente fiecărei politici și măsuri în parte sau a pachetelor de politici și măsuri avute în vedere pentru îndeplinirea angajamentelor de reducere.

În elaboarea PNCPA s-a ținut cont de impactul planurilor și programelor adoptate sau planificate a fi puse în aplicare în temeiul obligațiilor privind clima și energia sau a altor politici conexe (de ex. dezvoltarea infrastructurii de transport, procese industriale și agricultură) care ar putea avea impact pozitiv sau negativ asupra respectării angajamentelor naționale de reducere a emisiilor de poluanți atmosferici.

Conform Legii nr. 293/2018  privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici care transpune Directiva NEC, autoritățile responsabile desemnate cu îndeplinirea obligației de elaborare, adoptare și punere în aplicare a PNCPA, sunt autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, respectiv Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în colaborare cu autoritățile publice centrale cu responsabilități în domeniile:

economie, energie, sănătate, transport, agricultură şi dezvoltare rurală, dezvoltare regională și administrație publică, iar potrivit art. 11 alin. (2) din Legea nr. 293/2018, PNCPA se adoptă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

infoadministrator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *