Iată ce acte îți trebuie pentru a accesa programul ”Casa Verde Panouri Fotovoltaice”

Iată ce acte îți trebuie pentru a accesa programul ”Casa Verde Panouri Fotovoltaice”

Potrivit Administrației Fondului de Mediu, peste câteva zile va fi publicat Ghidul Programului Casa Verde Panouri, urmând ca programul în sine să fe lansat la finalul lunii martie.

După cum a informat anterior AFM, în acest an, bugetul programului Casa Verde Fotovoltaice a fost majorat la 3 miliarde de lei, iar cca 150.000 de gospodării ar putea beneficia de finanțare în 2023, dacă bugetul va fi epuizat.

După cum revista Casa Verde a informat deja, procedura de accesare a fondurilor a fost simplificată, beneficiarii putându-se înscrie doar cu cu buletinul și cu extrasul de carte funciară, care reprezintă situația cadastrală și juridică a imobilelo.

Conform AFM, un beneficiar poate fi eligibil dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

-este persoană fizică şi are domiciliul pe teritoriul României;

-este proprietar/coproprietar al imobilului – teren și al imobilului – construcţie pe care se implementează sistemul de încalzire pentru care se solicită finanţare; imobilele nu trebuie să facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;

-nu are obligaţii restante la bugetul de stat, bugetul/bugetele local/locale, conform legislaţiei naţionale în vigoare;

-în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărare judecătorească definitivă;

-nu a mai primit finanțare în cadrul aceluiași program pentru același imobil în sesiunile derulate anterior.

infoadministrator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *