INS: Cheltuielile pentru protecția mediului

INS: Cheltuielile pentru protecția mediului

Conform INS, cheltuielile pentru protecţia mediului la nivel naţional au fost de aproximativ 16,9 miliarde lei reprezentând aproximativ 1,4% din PIB).

La nivel naţional, cele mai mari cheltuieli pentru protecţia mediului au fost înregistrate pe domeniul gestionării deşeurilor la producătorii specializaţi, acestea reprezentând 77,3% din totalul cheltuielilor pe domeniul gestionării deşeurilor.

La nivel naţional, cele mai mari investiţii pentru protecţia mediului au fost înregistrate pe domeniul gestionării apelor reziduale la administraţia publică, acestea reprezentând 74,8% din totalul investiţiilor pe domeniul gestionării apelor reziduale.

În anul 2021, la nivel naţional, investiţiile pentru protecţia mediului au reprezentat aproximativ 24,4% din totalul cheltuielilor pentru protecţia mediului.

La nivel naţional, investiţiile administraţiei publice au cea mai mare pondere în totalul investiţiilor pentru protecţia mediului (52,4%), fiind urmate de investiţiile producătorilor nespecializaţi (26,7%) şi de cele ale producătorilor specializaţi (20,9%).

Producătorii nespecializați au înregistrat cele mai mari cheltuieli pentru protecția mediului în sectorul „producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze şi apă caldă” (49,3%), în sectorul „industria prelucrătoare” (15,9%) și în sectorul „captarea, tratarea şi distribuţia apei” (14,1%).

În anul 2021, cele mai mari cheltuieli pentru protecția mediului au fost înregistrate de domeniul gestionarea deșeurilor, cu o valoare de 9.059.787 mii lei prețuri curente, urmate de domeniul gestionarea apelor reziduale, cu 3.427.437 mii lei prețuri curente.

Cele mai mari cheltuieli pentru protecția mediului s-au înregistrat la producătorii specializați pentru domeniul „gestionarea deșeurilor” cu 93,1% din cheltuielile acestei categorii de producători, reprezentând 77,3% din cheltuielile pentru protecția mediului la nivel național pentru acest domeniu de mediu.

Acestea sunt urmate de cheltuielile administrației publice pentru domeniul „gestionarea apelor reziduale” cu 29,8% din cheltuielile acestei categorii de producători, reprezentând 53,3% din cheltuielile pentru protecția mediului la nivel național pentru acest domeniu de mediu.

infoadministrator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *