Managementul deșeurilor din construcții

Managementul deșeurilor din construcții

În prezent este disponibilă o gamă largă de materiale de construcție pentru construcția structurilor de inginerie civilă. Costul total al materialelor poate fi de până la 60% sau mai mult din costul total suportat în proiectul de construcție, în funcție de tipul de proiect.

De aceea, managementul eficient al materialelor de construcție este cheia succesului unui proiect de construcție. Deșeurile din construcții reprezintă o altă problemă serioasă în industria construcțiilor.

La toate etapele construcției se creează diverse tipuri de deșeuri de construcții cu caracteristici diferite. Ca atare, industria construcțiilor are un rol mai mare în contribuția la problemele de mediu.

De aceea, beneficiile economice și de mediu trebuie câștigate din reducerea la minimum a deșeurilor din construcții. Aceasta a fost tema studiului ”Management for Construction Materials and Control of Construction Waste in Construction Industry” reașlizat de A. A. Gulghane și P. V. Khandve de la Department of civil engineering-Bristol University

Un element important

Managementul materialelor este un element important în managementul proiectelor iar procesul eficient de management al materialelor de construcție este cheia succesului unui proiect de construcție.

Timp de mulți ani, a evoluat și s-a schimbat în funcție de complexitatea tot mai mare a proiectelor. Este foarte important să înțelegem originea procedurilor de management al materialelor și modul în care aceste proceduri diferă de cele ale altor industrii.

Materialele constituie o componentă majoră a costurilor pentru industria construcțiilor. Costul total al materialelor poate fi de 60% sau mai mult din costul total suportat în proiectul de construcție, în funcție de tipul de proiect și de amploarea mecanizării și a instalației utilizate (K V. Patel et al. 2011).

O investiție atât de mare necesită o planificare și un control considerabil astfel încât să se minimizeze risipa care afectează invariabil performanța organizației. Managementul materialelor este o funcție de coordonare responsabilă de planificarea și controlul fluxului de materiale.

Una dintre problemele majore în întârzierea proiectelor de construcție este managementul defectuos al materialelor. Asigurarea unui flux de materiale în timp util este o preocupare importantă a managementului materialelor. Gestionarea achiziției de materiale este critică, deoarece orice surplus sau lipsă de materiale va întârzia proiectul și îl va pune în pericol.

Acest lucru afectează apoi menținerea unui flux consistent de materiale pentru producție, afectând astfel întregul proiect. Managementul materialelor este pur și simplu procesul prin care o organizație este furnizată cu bunurile și serviciile de care are nevoie pentru a-și atinge obiectivele de cumpărare, depozitare și deplasare a materialelor.

Practic, managementul materialelor se referă la planificarea, identificarea, procurarea, depozitarea, primirea și distribuirea materialelor. Scopul managementului materialelor este de a se asigura că materialele potrivite sunt la locul potrivit, în cantitățile potrivite atunci când este nevoie.

Dezvoltarea generează deșeuri

Creșterea economică și urbanizarea au dus la activități extinse de construcții care generează cantități mari de deșeuri din construcții. În întreaga lume, materialele de construcție generează milioane de tone de deșeuri anual. Deșeurile sunt una dintre problemele grave din industria construcțiilor.

Termenul risipă se referă la variația, dacă există, între consumul estimat și cel real al unui articol individual. Este posibil ca unele materiale periculoase să nu fie mutate, înainte ca autoritățile să se asigure că au fost respectate regulile și restricțiile de siguranță. Prin urmare, gestionarea adecvată a deșeurilor de pe șantiere a devenit acum foarte crucială.

Gestionarea deșeurilor înseamnă eliminarea deșeurilor ori de câte ori este posibil, minimizarea deșeurilor acolo unde este posibil și reutilizarea materialelor care altfel ar putea deveni deșeuri. O mare și diverse tipuri de deșeuri cu caracteristici diferite sunt create în toate etapele construcției, de la pregătirea șantierului, demolarea structurilor existente până la produsul final.

Cantitatea și compoziția exactă a deșeurilor de construcții generate pe parcursul proiectelor sunt dificil de identificat, deoarece acestea continuă să se schimbe din cauza naturii dinamice a activităților de construcție. O etapă diferită de construcție generează diferite tipuri și compoziții de deșeuri.

Cu toate acestea, generarea de deșeuri de construcții este previzibilă pe baza proiectării clădirii și achiziționării materialelor de construcție. Natura compoziției deșeurilor poate fi diferită în diferite etape de construcție. Astfel, generarea de deșeuri pe parcursul etapelor de construcție trebuie identificată și cuantificată pentru a minimiza risipa.

Gestionarea necorespunzătoare

Un factor esențial care afectează negativ performanța proiectelor de construcții este gestionarea necorespunzătoare a materialelor în timpul activităților de șantier (NB Kasim. 2018). Materialul este componenta principală în oricare dintre proiectele de construcție. Prin urmare, dacă managementul materialelor în proiectele de construcții este gestionat necorespunzător, va crea o variație majoră a costurilor proiectului.

Costul total al proiectului poate fi bine controlat prin luarea de măsuri corective față de variația costurilor care apar în proiect. (T. Phani Madhavi et al. 2013, Alin Veronika et al. 2016). Studiile Institutului pentru Industria Construcțiilor (CII) au arătat că materialele și echipamentele instalate pot reprezenta 50–60% din costul total al proiectului și pot avea un impact de 80% din programul său (CH. Caldas et al. 2014).

În ultimii câțiva ani, s-a constatat o creștere enormă a infrastructurii, de către o gamă largă de organizații de construcții (S V. Desale et al. 2018). Principiile fundamentale ale managementului materialului de șantier luminează factorii luați în considerare în timpul amenajării și planificării șantierului pentru un management eficient al materialelor.

Practicile ineficiente de management al materialelor sunt evidente în multe proiecte și provoacă pierderi considerabile de timp și bani. (H. Randolph și colab. 2005, Pauline Jeruto Keitany și colab. 2014). Pentru gestionarea unui șantier productiv și eficient din punct de vedere al costurilor, gestionarea eficientă a materialelor este foarte esențială.

Sistemul de management al materialelor din orice proiect asigură calitatea corectă a materialului și cantitatea de materiale care sunt selectate în mod corespunzător, achiziționate în mod eficient, livrate corespunzător și manipulate în siguranță la fața locului, în timp util și la un cost rezonabil. (G.Kanimozhi și colab., 2014, S. Donyavi și colab. 2009).

Orice organizație trebuie să-și pună efectele pentru tehnici adecvate de management al materialelor pentru eficacitatea execuției proiectului. Managementul materialelor implică depozitarea, identificarea, recuperarea, transportul și metodele de construcție. Fiecare dintre cele de mai sus este legată de neșters pentru a asigura siguranța, productivitatea și performanța programului.

Parte a managementului de proiect

Potrivit Kini (2019), managementul materialelor este o parte indispensabilă a managementului de proiect, care poate fi integrată cu inginerie pentru a oferi un produs final care să îndeplinească cerințele clientului și să fie rentabil. De-a lungul anilor, managementul materialelor în orice proiect de construcție a devenit o componentă critică a execuției cu succes a proiectului. (Carlos H. Caldas și colab., 2014, C.K.Georgekutty și colab. 2012).

Ar trebui să existe o coordonare centralizată a echipei de management al materialelor între șantier și organizație, astfel încât strategiile eficiente de management al materialelor să poată fi aplicate și monitorizate. Managementul materialelor de construcție poate prezenta asemănări la nivel conceptual, dar detaliile de implementare variază.

Planificarea materialelor ia în considerare materialele în ordinea cerințelor la șantier (S V. Desale și colab. 2013). Achiziționarea și depozitarea materialelor pe șantierele de construcții trebuie planificate și executate corespunzător pentru a evita impactul negativ al penuriei de materiale sau al inventarului excesiv de materiale la fața locului. (G.Kanimozhim et al. 2014).

Se observă că materialele de construcție sunt mai puțin omogene, mai puțin standardizate și mai numeroase decât cele de fabricație și că caracteristicile cererii sunt diferite. Ar trebui să fie conștienți de planificarea și programarea materialelor în fiecare etapă a managementului materialului (A R. Patil et al, 2013).

Cinci procese

Managementul materialelor se clasifică în 5 procese care sunt urmate în principal pe șantier și anume:

1.Planificare,

2.Achiziții,

3.Logistică,

4.Manipulare

5.Procese de control al deșeurilor.

Planificarea materialelor include cuantificarea, comandarea și programarea. Companiile pot avea două niveluri majore în planificare – nivel micro și macro. Achizițiile sunt descrise ca achiziționarea de materiale și servicii de la organizații externe. (N. Kasim. 2011, CH. Caldas et al. 2014).

Procedura de achiziție poate fi descrisă ca:

Pasul 1 – Indentarea materialului,

Pasul 2 – Interogarea furnizorilor,

Pasul 3 – Compararea furnizorilor,

Pasul 4 – Selectarea și negocierile furnizorului,

Pasul 5 – Comanda de achiziție,

Pasul 6 – Evaluarea furnizorului.

Manipularea materialelor cuprinde practic toate aspectele tuturor mișcărilor de materii prime, lucrări în proces sau produse finite într-un șantier. (G. Kanimozhi și colab. 2014, K V. Patel și colab. 2011). Pentru un management eficient al materialelor, cele mai importante funcții de management al materialelor sunt:

  •      Funcțiile primare sunt de a îndeplini obiectivele primare, funcțiile primare ale managementului materialelor sunt date ca planificarea cerințelor de materiale (MRP), achiziții, planificarea și controlul stocurilor, stabilirea și menținerea fluxul și furnizarea materialelor, controlul calității materialelor, eficiența departamentului.
  • Funcțiile secundare sunt standardizarea și simplificarea, luarea și cumpărarea deciziilor, codificarea și clasificarea materialelor, prognoza ng și planificare. (K V. Patel et al 2011).

Alte funcții în contextul managementului materialelor sunt: ​​Strategia de achiziție a proiectelor, Subcontractarea, Expediting, Managementul calității furnizorilor. Managementul materialelor de șantier, Managementul materialelor pentru operațiuni și întreținere, Implementarea programelor de management al materialelor. (Carlos H. Caldas et al. 2014).

Gestionarea deșeurilor

Deşeurile de construcţii sunt formate din material nedorit produs direct sau accidental de către co nstrucție sau industrii. Deșeurile de construcție și demolare sunt generate ori de câte ori are loc orice activitate de construcție/demolare (A.Harikumar et al. 2014).

În orice proiect, deșeurile de construcții sunt sub formă de resturi de construcții din procesul de demolare, moloz, materiale de pământ, deșeuri de beton, deșeuri de oțel, deșeuri de lemn și materiale de construcții de degajare mixtă a șantierului, rezultate din diferite activități de construcție ale proiectului, inclusiv excavarea terenului sau formarea pe teren.

Materiale de construcție de șantier, civile și de construcții, deșeuri de șantier, deșeuri din activități de demolare, deșeuri de lucrări de drumuri și deșeuri de renovare a clădirilor.

Gestionarea deșeurilor din construcții este o problemă globală de mediu cu care se confruntă țările din întreaga lume (L. Y. Shen și colab. 2004, C. S. Poon și colab. 2013, Siti Akhtar Mahayuddin și colab. 2013).

O analiză amplă a literaturii a identificat 81 de factori pentru cauzarea deșeurilor de construcții și s-au grupat în 7 grupuri de factori și anume proiectarea proiectului, manipularea materialelor și echipamentelor de construcție, muncitorii în construcții, managementul proiectului, starea șantierului și achiziționarea de materiale și articole externe (Ismail Abdul Rahmana și colab. 2013).

Risipa

Termenul de ”risipă” se referă la diferența, dacă există, între consumul estimat și real al unui articol individual și consumul total de factori ai tuturor intrărilor într-un proiect de construcție. Deșeurile materiale au fost recunoscute ca o problemă majoră în industria construcțiilor care are implicații importante atât pentru eficiența industriei, cât și pentru impactul asupra mediului al proiectelor de construcții. (S V. Desale și colab. 2013, Jing Zhang și colab. 2005).

Pentru gestionarea deșeurilor, trebuie să existe un sistem eficient de gestionare a deșeurilor, care să poată controla deșeurile la sursă și să gestioneze deșeurile în fiecare etapă sau fază a proiectului de construcție (MD. Meghani et al. 2011, K R. Kareem et al. 2013). În plus, măsurarea deșeurilor joacă un rol important în managementul sistemelor de producție, deoarece este o modalitate eficientă de evaluare a performanței acestora.

Conștientizarea din ce în ce mai mare a impactului asupra mediului de la deșeurile din construcții a condus la dezvoltarea managementului deșeurilor ca o funcție importantă a managementului proiectelor de construcții (Carlos T. Formoso et al. 2002).

Managementul deșeurilor în activitățile de construcții a fost promovat cu scopul de a proteja mediul în concordanță cu recunoașterea faptului că deșeurile din lucrările de construcții contribuie semnificativ la poluarea mediului (L. Y. Shen et al. 2004).

Diverse abordări de gestionare a deșeurilor din construcții au fost dezvoltate în lucrările de cercetare și concomitent practici existente, iar aceste lucrări de proiect pot fi grupate în mare parte în trei domenii, în principal clasificarea deșeurilor, strategiile de gestionare a deșeurilor și tehnologiile de eliminare a deșeurilor.

Activitățile de construcție au, în general, efecte negative asupra mediului, care include exploatarea terenurilor naturale și a altor resurse pentru dezvoltare și generarea de deșeuri și diverse forme de poluare (Tam et al. 2005, 2006, Carlos T. Formoso et al. 2002, S. Nagapan și colab. 2012).

Alte efecte negative asupra mediului sunt generarea de deșeuri, dezechilibrul ecologic, schimbările în mediul de viață, canalizarea, reducerea resurselor de mediu și utilizarea energiei (Siti Akhtar Mahayuddin et al. 2013). Pentru a reduce acest impact asupra mediului, practicienii în construcții trebuie să determine factorii care contribuie semnificativ la generarea deșeurilor înainte de a se angaja în lucrări de construcții (Ismail Abdul Rahmana et al. 2013).

Controlul și reducerea deșeurilor

Reducerea deșeurilor se poate realiza prin practicarea atitudinii față de Zero deșeuri, decizii adecvate în faza de proiectare, managementul șantierului, standardizarea adecvată a materialelor de construcție și codificarea acestora (S. Sanmath 2011). Deșeurile din construcții pot fi reduse și prin utilizarea sistemului de management al deșeurilor pe proiect.

Activitățile proiectului trebuie să fie planificate în fiecare etapă de către fiecare personal de construcție, care este implicat, în reducerea la minimum a generării de deșeuri la proiect (J. Thomas et al. 2013). Metoda de estimare a ratei deșeurilor poate fi utilizată pentru a îmbunătăți materialul de manipulare, pentru a reduce rata deșeurilor și pentru a îmbunătăți productivitatea (A. Al-Hajj et al. 2011, M D. Meghani et al. 2011).

Conceptul de 3R și 4R poate fi, de asemenea, benefic pentru a reduce risipa de materiale de construcție, care include reducerea, reutilizarea, reciclarea și recuperarea. Acestea pot fi aplicate întregului ciclu de viață al produselor și serviciilor (K R. Kareem și colab. 2013, J. Thomas și colab. 2013, Nitish Bagdi și colab. 2013).

Tehnica de prezentare a cartografierii cu flux liber poate fi adoptată în studiul pentru investigarea practicii fluxului de deșeuri pe șantiere. Tehnica a fost considerată avantajoasă în prezentarea fluxurilor de procese în mod logic, clar și în cel mai simplu mod (L. Y. Shen et al. 2004).

Predicția fluxului de deșeuri poate fi modelată prin elementele de construcție în fazele de construcție (Siti Akhtar Mahayuddin et al. 2013). Pentru reducerea eficientă a deșeurilor materiale poate fi utilizată o strategie de gestionare a deșeurilor de construcții d cum ar fi reducerea generării de deșeuri, maximizarea reutilizarii și reciclarea, reducerea aportului de deșeuri de construcții mixte la depozitele de gunoi.

De aceea, a fost încurajată utilizarea unor metode de construcție ecologice, cum ar fi utilizarea unui sistem de panouri mari pe orice șantier al proiectului, aplicarea componentelor de prefabricare pentru eficacitate și reducerea aplicării comerțului umed (L. Y. Shen et al. 2004).

O strategie

O strategie de management a deșeurilor din construcții presupune și menținerea unui program public de umplere bine gestionat, cu facilități și acces suficiente. Sortați deșeurile de construcții amestecate și nu doar aruncați-le într-un singur loc, reutilizați și reciclați pe cât posibil materiale, proiectați mai bine și construiți mai eficient pentru a minimiza deșeurile etc. (A.Harikumar et al. 2014).

Diverse strategii pentru reducerea deșeurilor din construcții și demolări includ, de asemenea, standardizarea proiectării, controlul stocurilor, formarea comandării excesive, educația de mediu a forței de muncă etc. (N. Bagdi et al. 2013).

Schema de taxare pentru eliminarea deșeurilor de construcții implementată de guverne poate oferi stimulente financiare generatorilor de deșeuri pentru a reduce deșeurile și a încuraja reutilizarea și reciclarea.

Intervențiile guvernamentale, cum ar fi taxa de depozitare a deșeurilor, taxa mai mare pentru utilizarea materialelor de construcție virgine, creditele fiscale pentru reciclare etc. pot fi utilizate pe șantier pentru reducerea la minimum a deșeurilor.

Datorită priorității minime acordate sistemelor adecvate de minimizare și management al deșeurilor pe șantier în industria construcțiilor din India, duce la generarea de cantități uriașe de deșeuri materiale în fiecare an. În prezent, conștientizarea practicilor de construcție eficiente din punct de vedere al resurselor lipsește în majoritatea țărilor (J. Thomas et al. 2013).

În prezent, existența politicilor naționale, precum și a politicilor, legilor și a reglementărilor care guvernează principiile de reutilizare și reciclare pentru deșeurile de construcții este destul de ineficientă, dar sunt și acțiuni reușite.

De exemplu, au fost efectuate cercetări considerabile în țări precum Statele Unite ale Americii, Japonia, Regatul Unit, Franța, Germania și Danemarca etc. pentru reciclarea deșeurilor de beton din șantier, zidărie și cărămizi, bituminoase și alți constituenți ai deșeurilor din industria construcțiilor.

Aceste studii au arătat posibilitatea utilizării deșeurilor de construcții pentru a înlocui noile materiale de reciclare. Astăzi, în majoritatea țărilor europene, este fezabil din punct de vedere economic să se recicleze până la 80–90% din cantitatea totală de deșeuri din construcții, iar majoritatea tehnologiilor de demolare și reciclare sunt în general ușor de implementat și controlat (J. Thomas et al. 2018, M. Jain. 2019).

Profitul nu trebuie afectat

Revizuirea sistematică a literaturii de specialitate a identificat că procesele de management al materialelor necesită o transformare pentru a îmbunătăți nivelul general de manipulare a materialelor pentru mai multă eficiență și eficacitate pe șantier.

Acest lucru se datorează faptului că manipularea defectuoasă a materialelor de construcție afectează performanța generală a proiectelor de construcție în termeni de cost, timp, calitate și productivitate.

Din analiza literaturii de specialitate se înțelege că acest domeniu necesită cercetări suplimentare pentru a găsi câteva soluții fezabile de control costul total al proiectului. Nu există un sistem adecvat de achiziție a materialelor de construcție. Acest lucru evidențiază faptul că planificarea prealabilă și achiziția de materiale sunt la fel de importante în controlul costului total al proiectului.

Analiza dezvăluie că minimizarea risipei de materiale în fazele de construcție este importantă pentru a evita pierderea profitului. Se observă că au fost efectuate cercetări considerabile pentru a investiga strategiile individuale de gestionare a deșeurilor de construcții la o anumită etapă a unui proiect de construcție.

În prezent, majoritatea eforturilor de cercetare au fost acordate pierderii materiale în activități de construcții, mai degrabă decât lucrărilor fără valoare ca deșeu intangibil. Finalmente, rata de generare a deșeurilor este un indicator eficient pentru măsurarea deșeurilor de construcții și evaluarea performanței de gestionare a deșeurilor de construcții.

infoadministrator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *