Pașii de urmat pentru a deveni prosumator

Pașii de urmat pentru a deveni prosumator

Odată cu dezvoltarea sectorului de producție a energiei din surse regenerabile, beneficiarii unor astfel de instalații au nu doarposibilitatea de a-și diminua masiv cheltuielile cu energia electrică sau/și termică, dar și de a furniza energie electrică spre sistemul național.

Astfel, eidobândesc calitatea de prosumatori. Potrivit reglementărilor, prosumatorii sunt persoanele juridice și individuale care nu doar consumă energie din rețeaua electrică, ci și produc si livreaza energie din surse regenerabile.

Cu alte cuvinte, aceștia produc pentru consumul propriu și transferă surplusul în rețea, contra cost, pe baza unui contract de vânzare-cumpărare cu furnizorul lor de energie electrică.

Pornind de la litera legii

Potrivit legii, de la data de 1 mai 2022, ”mecanismul de compensare cantitativă dintre energia electrică produsă din surse regenerabile și livrată în rețeaua electrică de prosumatorii existenți, persoane fizice și juridice, care dețin centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 200 kW pe loc de consum se face numai în baza unei cereri adresate în acest sens furnizorului”.

Contractul cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse în centralele electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 200 kW pe loc de consum și livrate în rețea, aplicabil începând cu dată de 1 mai 2022, este prevăzut în Anexa nr. 2 a Metodologiei aprobate prin Ordinul ANRE nr. 15/23.02.2022.

Pașii de urmat

Pentru a deveni prosumator, trebuie parcurse următoarele etape:

1-Solicitarea de racordare făcută unei companii care instalează sistemul de panouri solare

2-Stabilirea soluției de racordare: În funcție de caracteristicile locului de consum și producție, soluția de racordare se va stabili prin fișa de soluție sau studiul de soluție.

3-Avizul tehnic de racordare: După stabilirea soluției, se emite ATR-ul ce include soluția de racordare, condițiile aferente racordării și valoarea tarifului de racordare

4-Contractul de racordare: Pe durata valabilității ATR-ului, se va încheia contractul de racordare. După semnarea acestuia, se va emite factura tarifului de racordare

5-Instalarea efectivă a sistemului fotovoltaic

6-Punerea în funcțiune

7-Întocmirea dosarului instalatiei de utilizare de către operatorul economic atestat ANRE, care are în sarcină și depunerea acestuia.

8-Certificatul de racordare: Ulterior verificării dosarului instalației de utilizare, distribuitorul va emite și/sau actualiza certificatul de racordare

9-Punerea sub tensiune: Ulterior incheierii contractului de furnizare pentru calitatea de prosumator, distribuitorul va înlocui contuarul simplu cu un contuar cu dublu sens.

Vânzarea energiei livrate în sistem

Proprietarul unui sistem de producție de energie fotovoltaică poate vinde suprplusul de consum doar furnizorului cu care are încheiat contractul pentru energia pe care o consumă.

Vânzarea energiei produse și livrată, se face pe baza certificatului de racordare obținut de la operatorul de distribuție în urma procesului descris mai sus.

Pentru acest lucru, trebuie să existe un contract de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse și livrate între prosumatorul vânzător și furnizorul cumpărător.

infoadministrator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *