Perspective și obiective ale asociației QETICS România

Perspective și obiective ale asociației QETICS România

În 2023, asociația Qetics, un etalon al profesionalismului în materie de izolații în construcții și de creștere a eficienței energetice a clădirilor, se află foarte aproape de momentul bilanțului. Cu această ocazie, domnul Adrian Zamfirache-Președinte al asociației, ne-a acordat următorul interviu.

Casa Verde: Stimate Domnule Adrian Zamfirache, când a luat foonță asociația QETICS?

Adrian Zamfirache: Grupul pentru calitatea sistemelor termoizolante de faţadă ‘’ETICS’’ – QETICS a luat fiinţa  in anul 2004 prin activitatea unui grup de iniţiativă alcătuit din  specialiştii celor mai importante companii producătoare de sisteme termoizolante ETICS din România. Anul acesta aniversăm 15 ani de activitate.

Asociația QETICS, este asemănătoare asociaţiilor de profesionişti din domeniu înființate în: Austria, Germania, Polonia, Cehia, Slovacia, Italia,Irlanda,Marea Britanie, Franța, Belgia, Spaniaşi/sauTurcia, împreună cu care este membră activă în EAE din anul 2016 (European Association for ETICS) – Asociația Europeană pentru sisteme termoizolante ETICS.

De asemenea, suntem membri activiai PSC (Patronatul Societatilor din Constructii) siaiclusterului Pro nZEB, precum şi colaboratori permanenti ai unor universitaţi (UTCB, UPB, UAUIM), al unor firme de cercetare (INCD-URBAN-INCERC) si ai altor asociaţii partenere (AAEIR, AIIR, EPG, Smart City, OAR) şi/sau organisme de certificare (AEROQ, AXA) ori pentru certificare (ASRO).

Din cadrul QETICS fac parte liderii pieţei de sisteme integrate termoizolante ETICS, precum Baumit, Caparol, Henkel, Cemix, Rockwool, împreună cu liderul în piaţa accesoriilor de fixare, Ejot.

CV: Care sunt principalele coordonate ale sistemelor QETICS ?

AZ: Durabilitatea unui sistem integrat termoizolant ETICS, aplicat pe o clădire, este dată atât de calitatea produsului sistem, cât și de calitatea manoperei.

Calitatea sistemului integrat ETICS poate fi asigurată prin alegerea unui fabricant, care să poată el însuși produce cel puțin 50% dintre elementele componente, restul componentelor putând fi produse de terți, sub marca fabricantului și/sau conform fișei tehnice și tehnologiei acestuia.

De asemenea, în proporție de 40%, rezultatul final este influențat de calitatea execuției.

Modul în care se face punerea în operă a unui astfel de sistem are un rol deosebit de important și poate influența semnificativ rezultatul final al termoizolării. Lucrările trebuie executate doar de către specialiști instruiți, de oameni calificați de un organism de instruire, recunoscut de către QETICS,  care au înțeles și aplică tehnologia corectă pentru un astfel de sistem, urmărind:

-Promovarea sistemelor integrate termoizolante de exterior, verificate și testate la fațade de clădiri noi și/sau la fațade de clădiri vechi, reabilitate.

-Promovarea cursurilor de perfecționare pentru asigurarea calității.

-Stabilirea de criterii și reguli pentru punerea în operă a acestor sisteme pe piaţa din România.

CV: Care au fost principalele acțiuni ale asociației QETICS

AZ: Dacă m-aș referi la activitățile tehnice pe plan intern aș putea aminti: publicarea ghidurilor asociației QETICS; informări despre noi reglementări apărute; participarea activă la workshop-uri venind cu propuneri destinate îmbunătățirii actualelor reglementări; colaborarea în cadrul cluster-ului Pro nZEB pentru dezvoltarea de programe de instruire și/sau pentru detalii de execuție;  

Actvitatile tehnice pe plan extern pot fi amintite colaborarea activă în cadrul Comisiei Tehnice a EAE contribuind cu propuneri pentru îmbunătățirea noilor reglementări europene în curs de elaborare și/sau de apariție.

În privința activităților de marketing si/sau promovare pe plan intern: promovarea noilor ghiduri al asociației;promovarea acțiunilor întreprinse și/sau a sistemelor integrate prin participarea la workshop-uri de promovare a calității sistemelor integrate ETICS si organizarea mai multor editii ale QETICS – Forumul National ETICS; colaborarea QETICS cu diferite organisme, asociații, universități, proiectanți, arhitecți.

Activitati de marketing si promovare pe plan extern: colaborarea cu Comisia de Marketing a EAE pentru îmbunătățirea imaginii pe care o are activitatea de promovare a calității sistemelor integrate ETICS pe plan național și/sau european, precum si organizarea la Bucuresti a Adunarii Generale EAE 2018.

CV: Vă rugăm să faceți o prezentare a standardului și a sistemelor de izolații ETICS.

AZ: Grupul QETICS a elaborat o serie de ghiduri de îndrumare și de aplicare, care constau într-un set de reguli, tehnologii, cerințe și/sau recomandări  general valabile pentru toate sistemele integrate termoizolante ETICS (editiile din 2010 si 2017).

Specificațiile, elaborate de cătregrupul de lucru, se bazează pe o experiență europeană în domeniul lucrărilor de termoizolație, de peste de 50 ani, precum și pe mai multe zeci de milioane de m2 de sisteme integrate ETICS, aplicate pe clădiri din România.

Tehnologia prevăzută în aceste ghiduri trebuie respectată de către toți executanţii, în cazul folosirii unui sistem integrat termoizolant ETICS, agrementat în UE sau în România, indiferent de producătorul acestuia.

Dacă tehnologia de aplicare nu este respectată, acest fapt poate compromite lucrarea în ansamblu, chiar dacă produsul sistem integrat de fațadă este bine ales și de calitate. In completarea ghidurilor am elaborat si un Caiet cu solutii

Deasemenea, am participat la elaborarea de către MDRAT a normativului de proiectare NP001 si ai detaliilor de execuţie GP123, la elaborarea standardelor ocupaţionale, precum şi la elaborarea Manualului aplicatorului de sisteme ETICS.

Se constată că, pe piaţa din România există tendinţa de înlocuire a sistemelor integrate termoizolante ETICS cu sisteme hibride, compuse din materiale de la diverse companii, care nu sunt testate și verificate în cadrul unui sistem integrat, așa cum sunt specificate cerințele din normele europene SR EN 13499 si SR EN 13500, in curs de inlocuire cu noul proiect prEN 13173 (in curs de aprobare si publicare in OJEU).

Asociația QETICS va milita pentru ideea de sistem integrat testat, agrementat și livrat de către un singur fabricant, care și-l asumă în litera și spiritul Regulamentului Nr.305/2011(revizuit si in curs de aprobare), precum si a noului EAD 040083-00-0404 care a ȋnlocuit vechiul ETAG 004.

CV: Cum se realizează creșterea eficienței energetice a clădirilor cu ajutorul sistemelor ETICS.

AZ: Conform ghidurilor de reabilitare termică trebuie asigurate condiţii pentru:

Proiectarea lucrărilor de izolaţii termice, criterii şi niveluri de performanţă ale sistemelor şi produselor propuse pentru lucrările de reabilitare, sisteme preconizate pentru termoizolarea pereţilor exteriori (partea opacă), criterii şi niveluri de performanţă ale sistemelor preconizate pentru lucrările de reabilitare termică, Criterii şi niveluri de performanţă ale produselor utilizate pentru lucrările de reabilitare termică.

Dacă sunt respectate toate aceste condiţii şi cerinţe sistemele ETICS contribuie decisiv la economiile de energie şi scăderea amprentei de carbon cu circa 40%.

CV: Ce ne puteți spune în privința tehnologiilor inovatoare în domeniul izolării clădirilor.

AZ: Utilizarea sistemelor termoizolante QETICS ȋmpreună cu celelalte elemente ale anvelopei termice, prin intermediul cărora se asigură conformarea cu cerinţele nZEB, presupune utilizarea de materiale componente de calitate, cu performanţe tehnice ridicate şi cu componenta de protecţie a mediului necesară (un grad de reciclare cât mai ridicat, consumuri energetice de producere cât mai scăzute, posibilitatea de reutilizare, etc.).

CV: Care este opinia dumneavoastră privind dezvoltarea segmentului “verde” rezidențial dar și industrial?

AZ: Pentru a răspunde la această întrebare vă propun să avem în vedere următoarele considerente asupraFondului de clădiri din România conform Euro Construcţii:

• cca. 4,8 mil case individuale și mai mult de ~89000 blocuri (incluzând 3,63 milioane apartamente) însumând în total 326,4 milioane mp;

• 58,1% dintre români locuiesc în case individuale și 36,8% în clădiri de tip bloc cu mai mult de 10 apartamente;

• ~62% dintre clădirile rezidențiale au structură de beton şi/sau cărămidă/beton și doar 12,6% au structură de lemn sau doar din cărămizi;

• 78% dintre casele individuale au mai puțin de 50 mp suprafață locuibilă;

• aprox. 60% dintre clădirile din sectorul rezidențial au fost construite înainte de 1977 (cutremurul din 4 Martie)

• aprox. 214.551 unități din sectorul non-rezidențial și 53100 mii mp.

Dintre acestea, doar 6% dintre blocurile cu locuinte colective au fost reabilitate termic. Referitor la cele 4,8 milioane de case/locuinte individuale sub 1% au fost reabilitate termic, marea lor majoritate situându-se ȋn mediul rural.

Transformarea cladirilor din consumator in prosumator, in conditiile normelornZEB, presupune realizarea anvelopelor termoizolante, inclusiv a faţadelor termoizolate cu sisteme ETICS certificate, precum şi utilizarea surselor regenerabile de energie “verde” (eolian, solar) şi a soluţiilor de recuperare a energiei cu pompe de căldură.

CV: Care considerați că este nivelul tehnologic la care se află România din acest punct de vedere?

AZ: Din păcate, trebuie să amintesc lipsa muncitorilor calificați sau slab pregătiți în utilizarea noilor tehnologii concepute pentru domeniul eficientei energetice (EE). Avem un personal cu studii superioare slab pregătit, non-activ (neinteresat) și un număr foarte mic de specialiști pentru reabilitarea termică. La capitolul ”probleme” aș mai putea adăuga:

-Migrarea forței de muncă (echilibrul dintre emigranți și imigranți)

-Sistemul educațional inițial nu este orientat către nevoile pieței

-Sistemul de învăţare pe parcursul vieţii, încă în fază incipientă

-Lipsa unei strategii naționale pentru educarea copiilor (cu vârsta cuprinsă între 5-10 ani) axată pe EE.

-Lipsa unei bune comunicări dintre experții români din cadrul instituţiilor europene şi reprezentanţii autorităţilor guvernamentale şi locale

Dacă ne referim la competențele tehnologice, trebuie spus că pregatirea tehnică şi tehnologică a producătorilor de sisteme ermoizolante de faţadă ETICS este la nivel European cu tehnologii şi echipamente de ultimă generaţie.

Probleme mai apar pe unele şantiere, mai ales la reabilitările de blocuri de locuinţe colective, acolo unde executanţii au diferite nivele de pregătire putând compromite sistemele ETICS de calitate cu o punere ȋn opera defectuoasă.

Este absolut necesară concretizarea dezideratului de certificare a firmelor de construcţii, cerinţă exprimată chiar de către FPSC (FederaţiaPatronatelor din Construcţii), prin dezvoltarea unui program national de instruire utilizând platforma naţională de instruire şi implicarea tuturor părţilor interesate.

CV: Vă mulțumim, vă urăm succes pe mai departe și, desigur, vă spunem La Mulți Ani, QETICS!

infoadministrator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *