TUD Group lansează inițiativa realizării primul manual de bune practici privind eficiența energetică

TUD Group lansează inițiativa realizării primul manual de bune practici privind eficiența energetică

TUD Group, unul dintre cele mai mari grupuri de companii independente locale de consultanță financiară, soluții informatice și consultanță tehnică, anunță inițiativa Investiții într-un viitor curat – primul manual de bune practici în domeniul reabilitării și creșterii eficienței energetice a clădirilor publice și rezidențiale.

În cei peste 15 ani de activitate, TUD Group a fost implicat activ în procesul de eficientizare energetică pentru 1.682 de asociații de proprietari, dar și a 20 clădiri de învățământ, din care 12 unități deja existente și 8 unități nou construite la standardul nZEB (nearly zero energy building).

Astfel, prin proiectele dezvoltate, grupul a reușit să identifice soluțiile tehnice optime pentru reducerea consumului de energie pentru încălzire, răcire, ventilare mecanică, apă caldă de consum și iluminat cu 817.319 MWh/an, coroborat cu reducerea emisiilor de CO2 cu 195.844 tone/an.

Valoarea totală a investițiilor (reprezentând construcție, montaj și echipamente) în proiectele de eficientizare energetică din portofoliul TUD Group a fost de peste 800 milioane de euro.

Pornind de la proiectele realizate, TUD Group lansează un demers colaborativ de realizare a unui manual de bune practici, la care sunt invitați să contribuie experți, companii și autorități, deopotrivă.

Astfel, grupul își propune să fructifice experiența acumulată și portofoliul dezvoltat în cei peste 15 ani de activitate în domeniu, realizând un material atotcuprinzător.

Despre acest demers, Raluca Teodosiu, coordonatoarea departamentului de Eficiență Energetică TUD Group, a declarat:

Manualul ,,Eficiență energetică – Investiții publice” urmează să constituie o analiză detaliată despre evoluația consumurilor, dar și a calității lucrărilor de reabilitare și eficientizare energetică în ultimii ani și să ofere ghidajul corect autorităților publice locale ce doresc să investească și să dezvolte proiecte de reabilitare termică pentru comunitățile lor.

Mai mult decât atât, un element important al manualului va fi ghidul de calitate testat și constant îmbunătățit de experții TUD Group, ghid care a devenit o referință în majoritatea proiectelor de creștere a eficienței energetice din București – și care urmărește cele mai recente recomandări ale instituțiilor financiare internaționale cu privire la construcțiile eficiente.

Structurat în cinci părți, acesta urmează să prezinte informații utile despre:

Contextul legislativ;

Situația existentă: numărul de clădiri reabilitate, reducerea consumurilor, reducerea emisiilor de CO2, eficientizarea costurilor, energia curată;

Etapele care duc la realizarea unui proiect de succes: inventarierea, strategia, pregătirea procedurilor, procedura de recepție, monitorizarea (garanția);

Finanțarea: condiții, surse, constrângeri;

Lecțiile învățate: gruparea clădirilor, derularea procedurilor, urmărirea contractelor, rezultatele, supravegherea garanției.

Invitația de a contribui la realizarea manualului este deschisă tuturor experților și instituțiilor cu experiență în domeniul eficientizării energetice a clădirilor publice și rezidențiale.

infoadministrator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *